Welkom

SEIZOEN 2016 – 2017

Het nieuwe PG wedstrijdseizoen is weer gestart waarin wij als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland iedereen weer een goed en gezellig seizoen toewensen.

Zoals misschien enkele schutters al bekend, wordt er een nieuwe klasse geïntroduceerd. Te weten de Target Klasse. Tevens wordt de klasseindeling gewijzigd in een H en A klasse. Voorheen was dit H, A, B klasse.

Er zijn 5 klassen. Te weten:
PG100 Open klasse:           Indeling H of A
PG100 Target klasse:         Indeling H
PG50:                                  Indeling H of A
PG300 Open klasse:           Indeling H of A
PG300 Target klasse:         Indeling H

PG Open:
– H Klasse: Gemiddelde score 240 of hoger, en niet geklasseerde schutters
– A Klasse: Gemiddelde score tot 240

PG Target Rilfe:
Omdat op dit moment nog te weinig schutters meedoen in de Target Rifle klasse (TR) zullen we voor dit jaar enkel een H klasse aanhouden. Deze klasse is relatief nieuw en moet dus eerst “groeien”.

PG50
– H Klasse: Gemiddelde score 238 of hoger, en niet geklasseerde schutters
– A Klasse: Gemiddelde score tot 238

Omdat niet iedereen 3 wedstrijden geschoten heeft kan het natuurlijk zijn dat schutters het niet met hun indeling eens zijn. Zij kunnen dit uiteraard aangeven. Er zal dan gekeken worden of de betreffende schutter in een andere klasse moet worden ingedeeld. Uitgangspunt zal altijd zijn, dat de schutter in een voor hem competitieve klasse komt te zitten. Dit is voor iedereen wel zo leuk.

Wij proberen als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland regels en reglementen zo te maken, dat iedere schutter op zijn niveau, een eerlijke wedstrijd kan schieten.

Dit is echter niet altijd even makkelijk omdat veel schutters de grenzen van deze regels opzoeken en wij daardoor genoodzaakt worden deze regels aan te passen.
Met de invoering van de Target klasse en de daarbij behorende regels, hebben wij geprobeerd om een eerlijk speelveld te creëren waarbij de schietkunst van de schutter centraal staat. Ook realiseren wij ons dat er altijd een verschil in materiaal zal zijn. Dit om de simpele reden dat de ene schutter nou eenmaal meer over heeft voor zijn sport dan de andere schutter. Hierop kun je dus onmogelijk een onderscheid maken.

Voor de duidelijkheid:   Iedere schutter kan meedoen aan deze wedstrijden.

De wedstrijdleiding zal bepalen in welke klasse een bepaald wapen thuishoort.
We hopen dat de schutters de keuze voor de gewijzigde klasseindeling en de daarbij behorende regels respecteren.

Wij als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland hopen dat er niet weer slimmeriken komen die ervoor zorgen dat we volgend seizoen de regels weer aan moeten scherpen omdat zij bijv. in de Target klasse een prijs willen veroveren omdat dit “gemakkelijker” is. 

Maar ach. Laten we van ieders sportiviteit uitgaan en dat de schutters zo eerlijk mogelijk hun wedstrijden schieten.